Türkisch-Deutsch Wörterbuch

aäbcdefghijklmnoöpqrstuüvwxyz

abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz

 

Türkisch-Deutsch Wörterbuch: ö

osuruk osurmak
osuruk özen
onbeş önderlik
önder önderlik etmek
ovmak ön
ön taraf önceden bildirmeden feshetmek
özgürlük savaşı Özgürlük Heykeli
özgürlük savaşı özgürlük
özgürlük, hürriyet özgürlük
özgür ortadan kaldırmak
ormancı ormancılık
orman ormanlık
Özel okul onarmak
örmek ortaklık
ödenebilir otlak
ödlek olmamak
olay olgu
olay olgu
olay olay, vaka
özendirme özel
örnek özenli
ölümsüzlük olası
ötanazi Öklid
okaliptüs öz
öğün olur
onu öfkeli
öykü ön oynatım
önce ilk önce ödemek
ödenebilir öldürrnek
öldürmek olay
oluşturmak {vb} onarma
onarmak özendirmek
öldürmek olanak vermek
ortaya çıkarmak öğüt
ölmek öldürmek
olay ortaya çıkarmak
önemli olmak
öğrenmek olay
olmak öfkelendirmek
olmuyor O (Erkek)
olay okuyabilmek sökmek
oluş oluşum
oluşmak özür dilerim
özür özür dilerim
öfkelendirmek ödemek
öğrenmek örtüsünü kaldırmak
ördek ölümsüzlük
öğütlemek oğulcuk
özgür özgürlüğüne kavuşturmak
özgürlüğüne kavuşturma onbir
on birinci onbirinci
onbir on bir
öğe özel olarak
ödeme ödemek
oturan onama
oldu olur
olmak önceki
ovmak önemle belirtmek
olağanüstü önsöz
oymak, kazımak ölmek
önsöz Onun bir cilt hastalığı var
onur meselesi onurlu
önceki önce
o kadar ova
ömür boyu ödünç almak
onur öğrenci
öğretmen ortalama olarak
ortalama okumak
okutmak ortasından
odun kafalı ötede
otuz yıl savaşları otuz
otuzuncu onüç
oyun yazarı oradaki
oranın oraya
oradan orada
oyma öğreti
orospu orkestrayı yönetmek
orkestra şefi örgü sişi
o onlar
öğretici ozan
ondalık oradan
o kadar onların
onun öyle
o kadar o
onlara öyleyse
oyuncu oluşturmak
oynamak ödünç
oyun ondan
o halde o zaman
ondan sonra ortalık kararmak
o zaman o zamanki